Statistika 2015

 Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2015:

Počet docházek:   21 442

Druh ryby                kusů                váha (kg)            kg/ks             kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

  Kapr       5 830      15 151,0          2,60      145,68       106,37
 Lín          164              77,1          0,47           0,74           0,83
 Cejn velký       3 143         2 034.2          0,65         19,56         10,80
 Tloušť               5                 3,9          0,78           0,04           0,45
 Okoun          332              83,6          0,25           0,80           0,44
 Ostroretka              0           0,14
 Štika          163             346,4          2,13           3,33           2,84
 Candát          250             386,2          1,55           3,71           2,49
 Sumec               7               92,1        13,16           0,89           5,00
 Úhoř             86               66,1           0,77           0,64           0,33
 Pstruh obecný           0,09
 Pstruh duhový               1                 1,4           1,40           0,014           0,68
 Amur           212             884,4           4,17           8,50           4,25
 Bolen           117             279,5           2,39           2,69           0,59
 Tolstolobik               1               11,7         11,70           0,11           0,73
 Karas stříbřitý             34               13,2           0,39           0,13           1,35
 Jelec jesen               1                 0,4           0,40           0,004           0,08
 Mník           0,03
Ostatní druhy       3 349             153,9           0,05           1,48           2,26

Celkem                      13 697                     19 586,1

Docházek na 1 ha na revíru  206, celosvazově na 1 ha  225. Druh ryby u které je dosažena větší

hektarová  výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2015:

Počet docházek:   1 259

Druh ryby           kusů                  váha (kg)            kg/ks            kg/ha revír               kg/ha

celosvazově

  Kapr                1          3,1         3,10       0,27         7,00
 Ostroretka                4          2,4         0,60       0,21         1,22
 Pstruh obecný            522      232,7         0,45     20,59       10,70
 Pstruh duhový            293      154,5         0,53     13,68       21,18
 Lipan                3           1,6         0,53       0,14         0,65
 Siven            149         52,3         0,35       4,63         2,01
 Celkem            977       450,0

Docházek na 1 ha na revíru  111, celosvazově na 1 ha 117.

   Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Pstruhový revír Křetínka 1 P :

Na revíru bylo uskutečněno pouze 86 docházek a uloveno 24 pstruhů obecných,  4 pstruzi

duhoví, 4 siveni a 11 ostatních druhů.  Revír trpí nyní nedostatečným průtokem vody a působením predátorů (volavka,

norek a j.). Snad se do budoucna situace  zlepší a revír bude opět atraktivní jakým byl v

minulosti.

Dosažené úlovky na mimopstruhovém  revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2015:

Počet docházek:    4 656

Druh ryby                 kusů                váha (kg)              kg/ks            kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

Kapr                              889      2 296,4        2,58     488,60     106,37
Lín          16              8,7        0,54         1,85         0,83
Cejn velký        204           99,8        0,49       21,23       10,80
Okoun          14             2,1        0,15         0,45         0,44
Štika          22           59,0        2,68       12,55         2,84
Candát          48           68,6        1,43       14,60         2,49
Pstruh duhový         0,68
Amur          22           71,4        3,25       15,19         4,25
Karas stříbřitý            1             1,0        1,00         0,21         1,35
Jelec jesen                 0,08
Ostatní druhy        430           29,4        0,07         6,26         2,26

Celkem                          1660                         2 669

Docházek na 1 ha na revíru  991, celosvazově na 1 ha 225.

Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán

tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.