Aktuality


Rybářské závody 2020

Ve dnech 22.8. a 23.8.2020 se uskuteční na rybníku Koupaliště Rybářské závody !
22.8. závod dospělých
23.8. závody pro děti
Registrace do závodu je možná již nyni na e-mailu mrsmoletovice@gmail.com
Zveme širokou veřejnost !!     


 Pozvánka na Výroční členskou schůzi

 

Vážení členové, rybářky a rybáři,
tímto Vás co nejsrdečněji zveme na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI pobočného spolku Letovice, Moravského Rybářského Svazu, z.s.

Schůze se bude konat v neděli 9. 8. 2020 od 9,00 hod v sále Městského kulturního střediska v Letovicích na adrese Nová 71/1, 679 61 Letovice.

Program schůze:

  1. Zahájení a uvítání přítomných,

  2. Volba návrhové a volební komise,

  3. Zprávy o činnosti pobočného spolku za rok 2019,

  4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2019,

  5. Zpráva kontrolní a revizní komise,

  6. Diskuse k projednávaným zprávám, plánu a návrhům,

  7. Volby nového výboru pobočného spolku,

  8. Návrh plánu práce a návrh rozpočtu na rok 2020,

  9. Usnesení a závěr.

Vaše případné připomínky k programu schůze či návrhy na změnu programu zasílejte poštou na adresu Česká 28, 67961 Letovice, nebo elektronicky na adresu mrsmoletovice@gmail.com a to nejpozději do 31. 7. 2020.
Těšíme se na Vaši účast a zůstáváme
s pozdravem Petrův zdar!
Výbor pobočného spolku Letovice


Vážení členové,
 pod níže uvedeným odkazem naleznete krátký dotazník za účelem sběru požadavků na nový rybářský informační systém.
  Dotazník je plně anonymní, předem děkujeme za Váš čas a ochotu se zapojit do přípravy systému.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYkq7KVq9_OhpqNjE0zQcaFjLdRCTII4qZ9gPeUdqQH2bmw/viewform


 Pozvánka ke školení uchazečů o rybářský lístek

Vážené dámy a pánové,
dne 6.6.2020  v 9:00 hod pořádá výbor MRS z.s. pobočného spolku Letovice základní několikahodinové školení a následný test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Místo školení je sídlo pobočného spolku Letovice na adrese Česká 28, 67961 Letovice.

Je vhodné si sebou vzít vlastní psací potřeby.

Školení a následný test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Po absolvování školení a úspěšném složení testu bude uchazečům vydáno Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme!


Oznámení: 
Výroční členská schůze, která se měla konat dne 5.4.2020, se v tomto termínu ruší.
Její konání se odkládá na neurčito, o náhradním termínu Vás budeme včas informovat.


 Vážení členové MRS z.s.PS Letovice,
vzhledem k současné situace a Vašim častým požadavkům, bylo dohodnuto, že zakoupení známek a povolenek na rok 2020, je možné individuálně domluvit s paní Konupkovou, kterou za tímto účelem můžete kontaktovat na tel. čísle 607559993 nebo emailu iva.konupkova@seznam.cz


informace v souvislosti s koronavirem

informace Ministerstva zemědělství


MRS z.s.PS Letovice oznamuje:

V rámci nařízení vlády ohledně zákazu shromažďování občanů a vyhlášení nouzového stavu v ČR, v souvislosti se šířením viru Covid 19,je výdej povolenek v termínu 18.3.2020  a 25.3.2020 zrušen !!!!!!!!

Další termín výdeje povolenek platí prozatím dle rozpisu, případně bude stanoven operativně  dle situace v ČR.
O situaci výdeje povolenek budete informováni na naší vývěsce na Masarykově náměstí, dveřích rybářského domku Česká 28 a webových stránkách, www.MRSMOLETOVICE  

                                                                                                                           ing. Radek Zemánek                             
předseda MRS z.s.PS Letovice

 


Pozor důležité! 
Výbor pobočného spolku Letovice upozorňuje všechny členy, že v souladu s vládním nařízení ze dne 10.3.2020, není ještě jisté, zda se bude konat Výroční členská schůze v termínu 5.4.2020.  O konání či nekonání členské schůze v tomto datu rozhodne  výbor spolku do konce března 2020 v návaznosti na platnost či zrušení vládního nařízení.

.


Pozvánka ke školení uchazečů o rybářský lístek

Vážené dámy a pánové,
dne 14.3.2020 v 9:00 hod pořádá výbor MRS z.s. pobočného spolku Letovice základní několikahodinové školení a následný test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Místo školení je sídlo pobočného spolku Letovice na adrese Česká 28, 67961 Letovice.
Je vhodné si sebou vzít vlastní psací potřeby.
Školení a následný test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Po absolvování školení a úspěšném složení testu bude uchazečům vydáno Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.
Tímto Vás co nejsrdečněji zveme!


MRS z.s. PS Letovice upozorňuje:
ve vypsaných termínech v měsících březnu,dubnu a červnu bude probíhat výdej členských známek a povolenek na rok 2020 pouze
od 15 do 16 hod


MRS z.s.PS Letovice oznamuje:
V rámci příprav „volební výroční členské schůze“, která se uskuteční dne 5.dubna 2020, 
bude volen nový výbor na období 2020-2024.
Pokud by někdo z řad členů našeho rybářského spolku měl
zájem se aktivně zapojit do činnosti organizace, rádi se s ním setkáme. Případní zájemci o tuto činnost, se mohou přihlásit a domluvit si schůzku se stávajícím předsedou spolku ing. Zemánekem na tel.čísle 603 564 294.


Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Vážení členové, rybářky a rybáři,
tímto Vás co nejsrdečněji zveme na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
pobočného spolku Letovice, Moravského Rybářského Svazu, z.s.
Schůze se bude konat v neděli 5. 4. 2020 od 9,00 hod v sále Městského
kulturního střediska v Letovicích na adrese Nová 71/1, 679 61Letovice.
Program schůze:
1. Zahájení a uvítání přítomných,
2. Volba návrhové a volební komise,
3. Zprávy o činnosti pobočného spolku za rok 2019,
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2019,
5. Zpráva kontrolní a revizní komise,
6. Diskuse k projednávaným zprávám, plánu a návrhům,
7. Volby nového výboru pobočného spolku,
8. Návrh plánu práce a návrh rozpočtu na rok 2020,
9. Usnesení a závěr.
Vaše případné připomínky k programu schůze či návrhy na změnu programu
zasílejte poštou na adresu Česká 28, 67961 Letovice, nebo elektronicky na adresu
mrsmoletovice@gmail.com a to nejpozději do 31. 1. 2020.
Těšíme se na Vaši účast a zůstáváme
s pozdravem Petrův zdar!
Výbor pobočného spolku Letovice
                                            
 Informace členům pobočného spolku Letovice

1)
     Na posledním Sjezdu Moravského rybářského svazu, z.s., konaném 5.10.2019 v Blansku, bylo přijato několik důležitých změn, které platí již od 1.1.2020. Jedná se především o:
Zrušení pracovní povinnosti členů MRS – brigády;

Stanovení výše členského příspěvku na 1.250,- CZK pro členy od 16ti let (bez výjimky);

Zavedení udržovacího členského příspěvku ve výši 450,- CZK pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,- CZK.

Členský příspěvek pro mládež do 15ti let zůstává 200,- CZK.

V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ve výši 1.000,- CZK. Zápisné nehradí mládež do 15ti let.

2)
Ceny povolenek na rok 2020 pro členy MRS a ČRS:

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.550,-

1.000,-

3.700,-

Poloviční

500,-

X

500,-

X

Měsíční

650,-

X

650,-

X

Týdenní

400,-

X

400,-

X

Denní

150,-

X

150,-

X

Mládež

300,-

X

300,-

X

Ceny povolenek na rok 2020 pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky:

Druh povolenky

MP

P

Roční

5.000,-

6.000,-

Měsíční

3.000,-

4.000,-

Týdenní

1.000,-

1.500,-

Denní

400,-

600,-

3)
Výdej členských známek a povolenek na rok 2020 pro členy p.s. Letovice bude probíhat na Rybářském domečku na adrese Česká 28, 679 61 Letovice, vždy mezi 15 – 18 hod, v následujících termínech:  

leden

8.

15.

22.

29.

únor

5.

12.

19.

26.

březen

4.

18.

25.

 

duben

15.

29.

   

květen

13.

     

červen

10.

     

červenec -prosinec
mimo výše uvedené dny

Pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 607 559 993
a bude účtován speciální manipulační poplatek 200,- CZK

Úhradu za členskou známku a povolenku lze provést pouze přímo na místě zaplacení formou hotovosti. Manipulační poplatek při výdeji členských známek a povolenek činí 30,- CZK.

Hostovské a krátkodobé povolenky se budou v roce 2020 od března také opětovně prodávat v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing Sport s.r.o. na adrese Česká 197/3 Letovice 679 61.

4)
Pro vydání povolenek na rok 2020 je nutno:
Odevzdat do 15.1.2020 řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. V případě, že jste v roce 2019 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „Nelovil“.

Kdo nemá k dispozici sumář, je možné si jej stáhnout na stránkách pobočného spolku Letovice – www.mrsmoletovice.cz/dokumenty-ke-stazeni/

– Mít sebou platný Rybářský lístek. Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

– Mít sebou Členský průkaz MRS. Při výměně členského průkazu přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).

 

5)
Výroční členská schůze se bude konat dne 5. 4. 2019 v MKS Letovice, viz samostatná pozvánka!

Výbor pobočného spolku Letovice přeje všem členům klidné a spokojené Vánoce a do nového roku 2020 především pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.

 


Ve dnech 25. a 26. 5.2019 se na rybníku Koupaliště v Letovicích konal další ročník Rybářských závodů.
Výbor MRS ps Letovice tímto děkuje všem návštěvníkům, brigádníkům a sponzorům za účast, a ještě jednou blahopřejeme všem vítězům.

  

Upozornění
Na revírech ve správě pobočného spolku Letovice jsme rozmístili umělá hnízda na výtěr candátů. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro rozmnožování těchto dravců v našich vodách.


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 25.5.2019 se uskuteční další ročník tradičních rybářských závodů. Letos se tato akce vrací na rybník Koupaliště v Letovicích.
Registrovat se do tohoto závodu můžete již nyní a to uvedením jména a příjmení na email mrsmoletovice@gmail.com
Více info  ZDE


ÚKLID BŘEHU PŘEHRADY KŘETÍNKY
V Sobotu 13. dubna 2019 od 9 hod. Se uskuteční brigáda na úklid břehu přehrady .Sraz na parkovišti u hráze..
Zájemci hlaste se na tel č.  606 645 469.
Odvoz účastníků na úklid zajištěn autobusem.
Dle jízdního řádu:
Kovošrot 8.40 hod
Z.Š. Komenského 8.45 hod. vedle školy
Novinový stánek  8.50 hod. vedle pošty
Po ukončení zajištěno občerstvení ve Vranové a odvoz.

Těšíme se na vaši účast.


Na základě proběhlé členské výroční schůze dne 10.03.2019 přikládáme zápis s této schůze + návrh na změnu bližších podmínek.

Zapis z vyrocni clenske schuze 10_3_2019 02
Návrh na změnu bližších podmínek


Bratři z Letovic jsou mistry světa v lovu ryb z lodě
Celý článek zde

Bratři Tomáš (vlevo) a David Koudelkovi.

 

Bratři Tomáš (vlevo) a David Koudelkovi.

 
 

REPORTÁŹ

Po loňském vítězství v divizi vstoupil náš tým pod hlavičkou MRS Letovice v letošním roce do druhé ligy skupiny C v lovu ryb udicí na plavanou. Druhá liga je týmová soutěž rozdělená na 4 soutěžní kola, kdy každé kolo vždy zahrnuje jeden sobotní a jeden nedělní čtyřhodinový závod.

Naše pouť touto soutěží začala poslední dubnový víkend na menší nádrži v obci Brušperk nedaleko Ostravy. Celý víkend jsme zde odchytali na 11 případně 13 metrů dlouhé děličky, když hlavní lovenou byli drobní cejni a plotice, sem tam ale dokázal pořadím zamíchat nějaký kapřík, amur nebo úhoř. Po oba dva dny foukal velmi silný vítr, díky kterému byly ryby soustředěny na jedné straně nádrže, což způsobovalo to, že závodníci na jedné straně si povětšinou skvěle zachytali a často nachytali až k 10 kg ryb za jeden závod. Na straně druhé se ale z rybáři až na výjimky závodem protrápili a k vážení často nedonesli ani celý jeden kilogram ryb.

Náš tým složený z mladých závodníků většinou bez zkušenosti s ligovými závody vstupoval do tohoto závodu s velikým respektem a našim cílem bylo držet se co nejdále od posledního sestupového místa tak, abychom si udrželi druholigovou příslušnost i pro příští sezónu. Oba dva dny se vždy dva členové týmu umístili ke konci svého sektoru, což ale naštěstí další dva skvělým výsledkem vykompenzovali. Díky tomu jsme se po prvním kole usadili na sympatickém sedmém místě dvanáctičlenného startovního pole s relativně velkým náskokem na poslední sestupové příčky.

Ke druhému kolu jsme zavítali na začátku června k Mušovské nádrži na závodní úsek nedaleko obce Pasohlávky. Zde nás čekal především lov s odhozovými pruty a anglickými splávky až ve vzdálenosti kolem 40 metrů. Kdo zvládl přesně chytat a krmit na tuto vzdálenost, odměnou mu byly úlovky krásných zlatých až dvoukilových cejnů, kaprů nebo karasů. Výjimkou nebylo ani 15 kg nachytaných za čtyřhodinový závod a nejvyšší váhy sahaly až ke 30 kilogramům.

Pro nás se jednalo o velmi vydařený závod a po sobotním závodě jsme se vyšplhali až na průběžné třetí místo! V neděli náš sice čekal lehký propad pořadím, ale konečné 6. místo a především udržení 7. pozice v celkovém pořadí druhé ligy nám určitě dávalo důvod ke spokojenosti. Po polovině soutěže jsme tedy měli skvěle našlápnuto a mohli se přes léto v klidu přípravovat na poslední dvě zářijová kola.

To první se konalo od 8. září na řece Moravě v Uherském Hradišti. Věděli jsme, že se na tento závod musíme nachystat o to pečlivěji, protože v našem okolí se nenacházejí žádné takto velké a proudné řeky, a proto s tímto druhem rybaření nemáme žádné zkušenosti. Po letošním suchém létu byla sice řeka Morava pod svým normálním stavem a proud byl mnohem pomalejší, než bývá obvykle, ale i tak je to úplně jiné chytání než na stojaté vodě.

Bohužel, vyplnily se ty nejčernější obavy a tento závod jsme absolutně nezvládli. Chytaly se překrásné ryby, velcí cejni těžcí i více než 3 kg, bojovné parmy, kapři a sumci. Nám se však nepodařilo trefit do rybího apetitu, zůstali jsme na posledním místě a co hůř, celkově jsme klesli až na předposlední 11. místo pouze s malým náskokem na poslední Šumperk.

O 14 dní později jsme se setkali znovu na břehu vodní nádrže Krásné nedaleko Šumperka a náš tým čekal nelehký úkol, udržet za sebou právě domácí tým a vyvarovat se poslední dvanácté příčce znamenající sestup.

I přes velmi sychravé počasí jsme bojovali ze všech sil. Chytalo se opět především na děličky, hlavní lovenou rybou byly menší plotice a o něco větší cejni, ve kterých se dalo nachytat i více než 15 kg. Opět, stejně jako v prvním kole, jsme v týmu vystřídali vždy dva lepší a dva horší výsledky a ve vyrovnaném pořadí na chvostu tabulky udrželi předposlední místo. Domácí tým nás sice o 2,5 bodu přeskočil, ale pod sebe jsme dokázali stlačit tým Moravských Budějovic. Vypadalo to tedy, že se můžeme radovat a těšit se na další ročník bojů na druholigových kolbištích.

Bohužel, situace v následujících týdnech se vyvinula velice nepříznivě. Místo jednoho společného divizního závodu pro severní i jižní Moravu, byly naplánovány dva samostatné. Namísto jednoho postupového místa tudíž najednou vznikla místa dvě a s druhou ligou se budou muset rozloučit poslední dva týmy, tedy včetně toho našeho.

Příští rok se nás tedy druhá liga pravděpodobně týkat nebude. Zkušenosti nabyté v letošním ročníku nás ale posunuly o obrovský kus dopředu a věřím, že je v příštím roce zúročíme a opět si vybojujeme postup zpět mezi 12 vyvolených týmů.

Sestup je pro nás samozřejmě zklamáním, na druhou stranu je ale třeba podotknout, že moravská skupina druhé ligy je opravdu velmi kvalitně obsazená soutěž a pro úspěch je potřeba nejen skvěle zvládnutá technika lovu, ale také dobrá znalost místních revírů. Do letošního ročníku například jako nováčci nastoupil tým Matchpro složený ze špičkových polských závodníků, kteří mají zkušenosti s těmi nejkvalitnějšími evropskými závody a do plavané investují několikanásobně vyšší finanční prostředky, než si můžeme dovolit my. Před závody často přijížděli s několikadenním předstihem a trávili mnoho času tréninkem a přípravou na víkendové boje. První a poslední kolo sice s velkým náskokem vyhráli, ale v celkovém pořadí obsadili až třetí místo a místo jednoduchého postupu do první ligy se budou muset o postup prát znovu v příštím ročníku. Velkou satisfakcí pro nás může být, že jsme i takto kvalitní tým dokázali ve druhém kole na Mušově s poměrně slušným náskokem porazit.

První místo a postup mezi plavačkářskou elitu si vybojoval zkušený tým MRS RSK Jižní Morava Tubertini následovaný ČRS Loštice MILO, kterým se po loňském sestupu nepodařilo vrátit zpět do první ligy, a bronzovou příčku obsadila již zmiňovaná polská družina ČRS Matchpro.

Na závěr bych chtěl za podporu poděkovat MRS Letovice, našemu partnerskému týmu MRS Uherské Hradiště PRESTON za cenné rady a pomoc během celého roku a internetovému obchodu sarfix.cz za materiální podporu.

Za tým MRS Letovice PRESTON

Jakub OlšánDalší ročník Rybářské pouti se uskutečnil dne 3.11.2018. Děkujeme všem zůčastněním brigádníkům za odvedenou práci a návštěvníkům za výbornou atmosféru.
Těšíme se na další ročník.

        


Dne 02 a 03.06.2018 se, na přehradním rybníce ve Křetíně, konaly rybářské závody.
Všem velkým i malým rybářům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.


Důležité upozornění !!!

 Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7. 2. 2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).
Na základě této vyhlášky, projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

Rozhodnutí SV bylo zveřejněno na stránkách www.mrsbrno.cz.


Dne 26.08.2017 se konaly, na přehradním rybníce ve Křetíně, dětské rybářské závody.
Všem malým rybářům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.


Vysazovani amuru Kretinka 1,Svitava 5A dne 24.3.2017


Brigada 8.4.2017 – přehradni rybník


V sobotu dne 8.4.2016 se v budově MRS, z.s. pobočného spolku v Letovicích uskutečnilo školení nových členů.
Všem přejeme mnoho rybářských úspěchů.


Sdělení rady města Letovice prostřednictvím velitele MP Letovice.

Informace

Na základć úkolu, který mi byl ulożen radou mćsta Letovice dne 10.1.2017 Vám sdćluji, że u vodni nádrże Letovice Průkaz mimořádných výhod (ZTP/P) neopraviňuje jejich drżitele k vjiżděni motorovými vozidly na mista, která jsou v rozporu s vyhláśkami města Letovice, obcemi Vranová, Křetin a Lazinov.

Jaroslav Halata
velitel MP Letovice


12.12.2016

Pokud má někdo z našich členů nějakou zajímavou fotku (např. úlovku, krajiny našeho revíru, apod.), může jí zaslat na emailovou adresu ZFPvykoukal@seznam.cz
Následně budou tyto fotky vyvěšeny na našich stránkách.