ceny a výdej povolenek

                                                            
 Informace členům pobočného spolku Letovice

1)
     Na posledním Sjezdu Moravského rybářského svazu, z.s., konaném 5.10.2019 v Blansku, bylo přijato několik důležitých změn, které platí již od 1.1.2020. Jedná se především o:
Zrušení pracovní povinnosti členů MRS – brigády;

Stanovení výše členského příspěvku na 1.250,- CZK pro členy od 16ti let (bez výjimky);

Zavedení udržovacího členského příspěvku ve výši 450,- CZK pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,- CZK.

Členský příspěvek pro mládež do 15ti let zůstává 200,- CZK.

V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ve výši 1.000,- CZK. Zápisné nehradí mládež do 15ti let.

2)
Ceny povolenek na rok 2020 pro členy MRS a ČRS:

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.550,-

1.000,-

3.700,-

Poloviční

500,-

X

500,-

X

Měsíční

650,-

X

650,-

X

Týdenní

400,-

X

400,-

X

Denní

150,-

X

150,-

X

Mládež

300,-

X

300,-

X


Ceny povolenek na rok 2020 pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky:

Druh povolenky

MP

P

Roční

5.000,-

6.000,-

Měsíční

3.000,-

4.000,-

Týdenní

1.000,-

1.500,-

Denní

400,-

600,-


3)
Výdej členských známek a povolenek na rok 2020 pro členy p.s. Letovice bude probíhat na Rybářském domečku na adrese Česká 28, 679 61 Letovice, vždy mezi 15 – 18 hod, v následujících termínech:  

leden

8.

15.

22.

29.

únor

5.

12.

19.

26.

březen

4.

18.

25.

 

duben

15.

29.

 

 

květen

13.

 

 

 

červen

10.

 

 

 

červenec -prosinec
mimo výše uvedené dny

Pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 607 559 993
a bude účtován speciální manipulační poplatek 200,- CZK


Úhradu za členskou známku a povolenku lze provést pouze přímo na místě zaplacení formou hotovosti. Manipulační poplatek při výdeji členských známek a povolenek činí 30,- CZK.

Hostovské a krátkodobé povolenky se budou v roce 2020 od března také opětovně prodávat v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing Sport s.r.o. na adrese Česká 197/3 Letovice 679 61.
 
4)
Pro vydání povolenek na rok 2020 je nutno:
Odevzdat do 15.1.2020 řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. V případě, že jste v roce 2019 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „Nelovil“.

Kdo nemá k dispozici sumář, je možné si jej stáhnout na stránkách pobočného spolku Letovice – www.mrsmoletovice.cz/dokumenty-ke-stazeni/

– Mít sebou platný Rybářský lístek. Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

– Mít sebou Členský průkaz MRS. Při výměně členského průkazu přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).


5)
Výroční členská schůze se bude konat dne 5. 4. 2019 v MKS Letovice, viz samostatná pozvánka!

 
Výbor pobočného spolku Letovice přeje všem členům klidné a spokojené Vánoce a do nového roku 2020 především pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.