ceny a výdej povolenek

                                                            
 Informace členům pobočného spolku Letovice

1)
     Výše členského příspěvku činí 1.250,- CZK pro členy od 16ti let (bez výjimky); výše

udržovacího členského příspěvku činí 450,- CZK pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky; výše členského příspěvku pro mládež do 15ti let činí 200,- CZK.

V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ve výši 1.000,- CZK. Zápisné nehradí mládež do 15ti let.

2)
Ceny povolenek na rok 2021 pro členy MRS a ČRS:

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.550,-

1.000,-

3.700,-

Poloviční

500,-

X

500,-

X

Měsíční

650,-

X

650,-

X

Týdenní

400,-

X

400,-

X

Denní

150,-

X

150,-

X

Mládež

300,-

X

300,-

X


3)
Výdej členských známek a povolenek na rok 2021 pro členy p.s. Letovice bude probíhat na Rybářském domečku na adrese Česká 28, 679 61 Letovice, vždy mezi 15 – 18 hod, v následujících termínech:  

leden

6.

13.

20.

27.

únor

3.

10.

17.

24.

27. *

březen

8. **

 

 

 

duben

5. **

 

 

 

květen

3. **

31. **

 

 

červen

28. **

 

 

 

červenec -prosinec a
mimo výše uvedené dny

Pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 607 559 993
a bude účtován speciální manipulační poplatek 100,- CZK

* – mezi 9 – 10 hod
** – mezi 16 – 17 hod

Úhradu za členskou známku a povolenku lze provést pouze přímo na místě zaplacení formou hotovosti. Manipulační poplatek při výdeji členských známek a povolenek činí 30,- CZK.
Hostovské a krátkodobé povolenky se budou v roce 2021 od března také opětovně prodávat v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing Sport s.r.o. na adrese Česká 197/3 Letovice 67961.
 
4)
Pro vydání povolenek na rok 2021 je nutno:
Odevzdat do 15.1.2021 řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název.
Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
V případě, že jste v roce 2020 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „Nelovil“.

– Mít sebou platný Rybářský lístek. Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

– Mít sebou Členský průkaz MRS. Při výměně členského průkazu přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).


Výbor pobočného spolku Letovice přeje všem členům klidné a spokojené Vánoce a do nového roku 2021 především pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.