Sumarizace 2016

Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2016:

Počet docházek:   21 907

Druh ryby                kusů                váha (kg)            kg/ks             kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

  Kapr       4 778      11 433,6          2,40      109,94        98,08
 Lín           50              32,0          0,64           0,31           0,85
 Cejn velký       3 519         2 713,0          0,77         26,09         10,35
 Tloušť               0                 0,45
 Okoun          260              59,4          0,23           0,57           0,41
 Ostroretka              0                 0,19
 Štika          167             346,0          2,07           3,33           2,77
 Candát          224             331,1          1,48           3,18           2,84
 Sumec               8             181,7        22,71           1,75           4,98
 Úhoř          154             103,1           0,67           0,99           0,40
 Pstruh obecný               1                 0,6           0,60           0,006           0,09
 Pstruh duhový               0                 0,76
 Amur           203             722,4           3,56           6,95           4,52
 Bolen             31               58,3           1,88           0,56           0,54
 Tolstolobik               0                 0,35
 Karas stříbřitý           123               30,9           0,25           0,30           1,33
 Jelec jesen               2                 0,6           0,30           0,006           0,08
 Mník               0                 0,02
Ostatní druhy       2 921             128,1           0,04           1,23           2,04

Celkem                      12 444                      16 144,6

Docházek na 1 ha na revíru  211, celosvazově na 1 ha  223.

 Druh ryby u které je dosažena větší hektarová  výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Dosažené úlovky na mimopstruhovém  revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2016:

Počet docházek:    4 242

Druh ryby                 kusů                váha (kg)              kg/ks            kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

Kapr                              909      1 936,6        2,13     412,04       98,08
Lín            9              4,0        0,44         1,851         0,853
Cejn velký          96           32,1        0,33         6,83       10,35
Okoun          28             3,5        0,13         0,75         0,41
Štika            8           20,8        2,60         4,42         2,77
Candát          16           36,6        2,29         7,79         2,84
Pstruh duhový            1             0,4        0,40         0,085         0,76
Amur            6           25,8        4,30         5,49         4,52
Karas stříbřitý          21             2,6        1,12         0,55         1,33
Jelec jesen            0                     0,08
Ostatní druhy        288           23,4        0,08         4,98         2,04
           

Celkem                          1382                         2 086

Docházek na 1 ha na revíru  903, celosvazově na 1 ha 223.

Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.


Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2016:

Počet docházek:   1 344

Druh ryby           kusů                  váha (kg)            kg/ks            kg/ha revír               kg/ha

celosvazově

  Kapr                3        11,6         3,87       1,03         6,14
 Ostroretka                0               1,10
 Pstruh obecný            524      220,6         0,42     19,53       11,54
 Pstruh duhový            420      235,1         0,56     20,81       22,92
 Lipan                0               0,39
 Siven            145         44,0         0,30       3,89         1,84
 Celkem         1 092       511,3      

Docházek na 1 ha na revíru  119, celosvazově na 1 ha 124.

   Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Pstruhový revír Křetínka 1 P :

Na revíru bylo uskutečněno  125 docházek a uloveno 53 pstruhů obecných,  1 pstruh duhový,

14 sivenů, 1 kapr a 2 okouni. Celkem 71 ks ryb o váze  31 kg. I když výsledky na revíru jsou oproti

roku 2015 o málo lepší, revír stále trpí  malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,

norek a j.). Snad se do budoucna situace  zlepší a revír bude opět atraktivní jakým byl v minulosti.

  Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Mimopstruhová

 Kapr 2641 ks – 5426,1 kg
Lín 25ks – 8 ,7 kg
Cejn 1606ks – 1451,6 kg
Tloušť 4ks – 2,6 kg
Okoun 95ks – 17.5 kg
Parma 1ks – 3,8 kg
Štika 41ks – 102,2 kg
Candát 111ks – 177,2 kg
Sumec 8ks – 65,7 kg
Úhoř 45 ks –  30,7 kg
Pstruh Duh. 9ks – 2,1 kg
Amur 108 ks – 374,5 kg
Bolen 13 ks – 24,9 kg
Karas stř. 97 ks – 29,5, kg
Ostatní 1191 ks – 49,9 kg

Kusu celkem – 5995 ks
Kg celkem – 7767 kg
Docházek celkem – 11435

Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Pstruhová

Kapr            5ks –   16,4 kg
Pstruh ob.     216ks – 91,6 kg
Pstruh duh.   338ks – 192,3 kg
Siven            104ks – 33,8 kg

Kusů celkem                 – 663 ks
Kg celkem                    – 328,1 kg
Docházek celkem              – 892