Sumarizace 2017

Násady do revírů 2017

REVÍR DRUH  POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Křetinka 1 Kapr 3084 5240 310085
  Lín 1250 272 24187
  Štika 667 369 72325
  Candát 3457   43860
  Sumec 33 52 8050
  Amur 520 234 17492
      Celková hodnota 475999,-Kč
         
REVÍR DRUH POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Svitava 5A Kapr  1014 1420 77052
  Lín 100 8 600
  Štika 30   621
  Candát 600   2340
  Amur 147 66 4934
      Celková hodnota 85547,-Kč
         
REVÍR DRUH POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Svitava 5 Pstruh duh. 788 220 27050
  Pstruh ob. 1500 150 32775
  Lipan 1 2500   19263
  Siven 556 100 12420
      Celková hodnota 91508,-Kč
         
REVÍR DRUH POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Křetínka 1P Lipan 500   3853
  Pstruh ob. 500 50 10925
      Celková hodnota 14778,-Kč

ROK 2017
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2017:

Počet docházek:   19 465

Druh ryby                kusů                váha (kg)            kg/ks             kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

  Kapr       3 940      10 872,2          2,76      104,54        99,53
 Lín          512           207,8          0,41           2,00           1,02
 Cejn velký       2 298        1 594,8          0,69         15,33           8,83
 Tloušť               2               1,6          0,80           0,02           0,39
 Okoun          613           105,0          0,17           1,01           0,34
 Ostroretka              4               2,8          0,70           0,03           0,18
 Štika          197             404,2          2,05           3,89           3,22
 Candát          292             394,1          1,35           3,79           3,22
 Sumec            11             147,8        13,44           1,42           5,34
 Úhoř          155             113,1           0,73           1,09           0,48
 Pstruh obecný               6                 1,4           0,23           0,01           0,07
 Pstruh duhový               1                 0,3           0,30           0,003           0,68
 Amur           183             663,5           3,63           6,38           4,22
 Bolen             94             166,6           1,77           1,60           0,59
 Tolstolobik               0                 0,44
 Karas stříbřitý             36               14,2           0,41           0,14           1,33
 Jelec jesen               4                 5,7           1,43           0,06           0,05
 Mník               0                 0,01
Ostatní druhy       2 426             128,2           0,05           1,23           2,12

Celkem                      10 774                      14 823,9

Docházek na 1 ha na revíru  187, celosvazově na 1 ha  218.

 Druh ryby u které je na revíru dosažena větší hektarová  výtěžnost než průměrná celosvazová, je zapsán tučně.

Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2017:

Počet docházek:   1 002

Druh ryby           kusů                  váha (kg)            kg/ks            kg/ha revír               kg/ha

celosvazově

 Okoun                1          0,3         0,30       0,03         0,17
 Štika                4          2,5         0,63       0,22         0,41
 Pstruh obecný            406      204,7         0,50     18,12         7,63
 Pstruh duhový            298      150,2         0,50     13,29       21,45
 Lipan                8          2,9         0,36       0,26         0,58
 Siven            117        74,8         0,64       6,62         2,22
 Celkem            834      435,4      

Docházek na 1 ha na revíru  89, celosvazově na 1 ha 117.

   Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Pstruhový revír Křetínka 1 P :

Na revíru bylo uskutečněno  pouze 27 docházek a uloveno 11 pstruhů obecných,  1 pstruh duhový,

2 siveni  a 2 okouni. Celkem 16 ks ryb o váze  4,7 kg. Výsledky na revíru jsou oproti roku 2016

horší, revír stále trpí  malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,

norek a j.). Doufejme že se  snad  do budoucna situace  zlepší aby revír byl opět atraktivním a hojně

navštěvovaným jakým byl v minulosti.

Dosažené úlovky na mimopstruhovém  revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2017:

Počet docházek:    3 316

Druh ryby                 kusů                váha (kg)              kg/ks            kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

Kapr                              586      1 488,0        2,54     316,60       99,53
Lín          57            21,0        0,37         4,46         1,02
Cejn velký        116            29,1        0,25         6,19         8,83
Okoun            1              0,7        0,70         0,15         0,34
Štika            9           21,1        2,34         4,49         3,22
Candát          10           21,7        2,17         4,62         3,22
Pstruh duhový            7             2,6        0,37         0,56         0,68
Amur          44         139,8        3,18       29,75         4,22
Karas stříbřitý            5             0,9        0,18         0,19         1,33
Tolstolobik            1           12,0      12,00         2,55         0,05
Ostatní druhy        288           23,4        0,08         4,98         2,12
           

Celkem                          1 292                         1762,7

Docházek na 1 ha na revíru  706, celosvazově na 1 ha 218.

Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.