Vážení vyznavači Petrova cechu PS LETOVICE. Vítejte na našich internetových stránkách.

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Našim cílem je poskytovat členské základně informace o aktivitách naší organizace včetně zpráv o aktuálním dění a mnoho dalších užitečných informací, mimo to i zajímavosti z námi pořádaných akcí.

Dále Vás chceme informovat o novinkách důležitých při výkonu rybářského práva.

Přejeme všem rybářům mnoho pěkných zážitků u vody a dobré úlovky.


Zapis z vyrocni clenske schuze 10_3_2019 02
Návrh na změnu bližších podmínek-1

Moravsky rybářsky svaz, z.s. pobočný spolek Letovice. Česká 28. PSČ 679 61

INFORMACE VŠEM ČLENŮM PS MRS, z.s. LETOVICE
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení členové,

vydávání povolenek a členských známek na rok 2019 bude uskutečněno ve dnech 10.1., 17.1.
24. 1., 31.1., 7.2., 14.2. a 21.2., 28.2. 2019, vždy od 15,00 do 18,00 hodin.

Dále pak v sobotu 24.2.2019 od 8,00 do 12,00 hod.

VÝDEJ POVOLENEK a PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK SE USKUTEČNÍ
V LETOVICÍCH NA ULICI ČESKÁ, 28 (rvbářský domeček)

Ve výše uvedených termínech bude zároveň provedeno:
1.- kontrola plnění pracovních povinností za rok 2018 (nutné předložit kartičku brigád)

2.- úhrada a výdej členských známek na rok 2018 v níže uvedených cenách:
dospělí…………………………………… 450 Kč
mládež 16 až 18 roků……………….. 450 Kč
mládež do 15 roků……………………. 200 Kč

Připomínáme, že členský příspěvek je nutno uhradit do konce měsíce února 2019. V případě, že člen z jakýchkoliv důvodů členský příspěvek v řádném termínu neuhradí, ztrácí členství.

Pokud však trvá zájem dlužníka o členství, je povinen uhradit nové zápisné ve výši 1 000 Kč. Podmínkou pro vydání členské známky a povolenky je předložení členského průkazu a platného rybářského lístku.

3.- Výdej povolenek na rok 2019 v níže uvedených cenách:
MP roční ………………..  950   Kč         P roční……………. 1000 Kč
MP poloviční………………500   Kč         P polovičn……………. 500 Kč
MP mládež………….. 300   Kč         P mládež………… 300 Kč
MP republiková………………3150   Kč         P republiková…………..  3250 Kč

Na poloviční povolenku mají nárok členové od 16 do 18 roků, studující do 26 roků, kteří se prokáží potvrzením školy a dále držitelé průkazu ZTP.

Upozorňujeme všechny naše členy, že veškeré platby, t.j. za členské známky, povolenky, neodpracované brigádnické hodiny (80 Kč/hod), rybářské řády (10-15 Kč/ks) a nové stanovy svazu (10-15 Kč/ks), manipulační poplatek (30 Kč) je nutno provést v hotovosti na místě v uvedených termínech, které si sami vyberete.

Nezapomeňte, že 15. leden 2019 je poslední den pro odevzdání úlovkových listů na vodách MP !

V roce 2019 se JIŽ NEBUDOU prodávat členské známky a povolenky v rybářských potřebách ZEKO-Fishing sport na ulici Česká č.14.

Od března 2019 se v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing budou prodávat JEN KRÁTKODOBÉ a HOSTOVSKÉ POVOLENKY.
CELOROČNÍ POVOLENKY si bude možné zakoupit jen v době konání schůzí výboru pobočného spolku MRS, z.s. Letovice v době od 15,30 do 16,30 hod. v Letovicích, ul. Česká 28 (rybářský domeček) v níže uvedených termínech:

v měsíci březnu 2019………………………………………. 12. a 26.
v měsíci dubnu 2019………………………………………..    9. a 23.
v měsíci květnu 2019……………………………………….    7.
v měsíci červnu 2019……………………………………….    4.

NEBUDE  MOŽNÉ ZAKOUPIT SI POVOLENKY JINDE NEŽ V ’’RYBÁŘSKÉM
DOMEČKU” A V JINÝCH. NEŽ UVEDENÝCH TERMÍNECH !!!

Od výboru místní organizace, prosím, přijměte poděkování za práci v roce 2018 a přání klidných a spokojených svátků vánočních a do nového roku 2019 pak pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.

Petrův zdar!


Historie místní organizace Moravského rybářského svazu v Letovicích

Naše organizace byla založena v prosinci 1926, kdy se sešlo v restauraci Karlov, která dosud v Letovicích na náměstí existuje, 20 rybářů a zájemců o rybářství a založilo rybářský spolek „Duhák“. Založený spolek neměl žádnou lovnou ani chovnou vodu, toto trvalo až do roku 1930 kdy se podařilo pronajmout dva menší rybníky. První lovný říční revír získal spolek po dlouhých jednáních pronájmem řeky Svitavy až v roce 1935 od místního velkostatku.

Během trvání prošla organizace jako součást Československého, později Českého rybářského svazu, nyní od roku 1990 je organizací Moravského rybářského svazu.

Dnes organizace hospodaří na dvou mimopstruhových revírech Křetínka 1 plocha 104 ha Svitava 5A plocha 4,7 ha a na dvou revírech pstruhových Svitava 5 plocha 11,3 ha Křetínka 1 P plocha 3 ha.

Hlavními a nejnavštěvovanějšími revíry jsou mimopstruhová přehrada Křetínka 1 a pstruhový revír na řece, Svitava 5.

Během trvání organizace schůzovala převážně v místních restauracích a zařízení a materiál ukládali funkcionáři doma nebo v pronajatých prostorách. Toto trvalo až do roku 1994 kdy se podařilo zakoupit starší rodinný dům, tento opravit a modernizovat a k němu přistavět hospodářské příslušenství. Dnes má organizace vlastní sídlo a organizační základnu v České ulici.

Organizace hospodaří též na čtyřech pronajatých chovných rybnících a na jednom rybníku vlastním, který zakoupila v roce 2013.

Zejména po postavení přehrady Křetínka se zvýšil v místě a okolí zájem o rybaření a dnes má organizace včetně mládeže 650 členů. O svěřené revíry je dobře pečováno, jsou dobře zarybněny, silně navštěvovány a dosahují se na nich nadprůměrné úlovky, i úlovky trofejní.