Hospodaření

Celosvazové sumarizace úlovků 2018 ZDE

Sumář úlovků v roce 2018 za MRS PS Letovice

Křetínka 1

Kusů Kg
Kapr 1762 4721,37
Lín 60 23,57
Cejn 895 605,25
Okoun 125 40,34
Štika 66 138,44
Candát 144 273,7
Úhoř 19 12,35
Amur 100 354,75
Bolen 3 3,72
Karas 4 1,9
Sumec 2 18,5
Pstruh 2 1,3
Ostatní 2163 118,16
Celkem 5345
Svitava 5A
Kusů Kg
Kapr 214 537,3
Lín 2 0,5
Cejn 210 49,57
Okoun 1 0,2
Štika 1 3,5
Candát 14 25,77
Siven 1 0,3
Pstruh 3 1,2
Amur 5 20,3
Ostatní 267 10,45
Celkem 718 649,09

Násady do revírů v roce 2018

REVÍR DRUH  POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Křetinka 1 Kapr 4212 8812 528230
Lín 1017 190 15440
Štika 1713 230 84852,5
Candát 7530 / 22075
Sumec 28 34 5865
Amur 656 504 35745
Celková hodnota 763324,50,-Kč
REVÍR DRUH POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Svitava 5A Kapr 800 4420 89196
Lín 160 30 2760
Štika 194 / 8797,5
Candát 700 / 1260
Amur 120 30 2070
Celková hodnota 127795,50,-Kč
REVÍR DRUH POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Svitava 5 Pstruh duh. 1053 250 29037,5
Pstruh ob. 2120 270 53291
Siven 1000 200 23000
Lí1 1000 / 7475
Celková hodnota 112803,50,-Kč
REVÍR DRUH POČET ks HMOTNOST kg HODNOTA kč
Křetínka 1P Pstruh ob. 500 90 15525
Celková hodnota 15525,-Kč

ROK 2017
Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2017:

Počet docházek:   19 465

Druh ryby                kusů                váha (kg)            kg/ks             kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

  Kapr       3 940      10 872,2          2,76      104,54        99,53
 Lín          512           207,8          0,41           2,00           1,02
 Cejn velký       2 298        1 594,8          0,69         15,33           8,83
 Tloušť               2               1,6          0,80           0,02           0,39
 Okoun          613           105,0          0,17           1,01           0,34
 Ostroretka              4               2,8          0,70           0,03           0,18
 Štika          197             404,2          2,05           3,89           3,22
 Candát          292             394,1          1,35           3,79           3,22
 Sumec            11             147,8        13,44           1,42           5,34
 Úhoř          155             113,1           0,73           1,09           0,48
 Pstruh obecný               6                 1,4           0,23           0,01           0,07
 Pstruh duhový               1                 0,3           0,30           0,003           0,68
 Amur           183             663,5           3,63           6,38           4,22
 Bolen             94             166,6           1,77           1,60           0,59
 Tolstolobik               0           0,44
 Karas stříbřitý             36               14,2           0,41           0,14           1,33
 Jelec jesen               4                 5,7           1,43           0,06           0,05
 Mník               0           0,01
Ostatní druhy       2 426             128,2           0,05           1,23           2,12

Celkem                      10 774                      14 823,9

Docházek na 1 ha na revíru  187, celosvazově na 1 ha  218.

 Druh ryby u které je na revíru dosažena větší hektarová  výtěžnost než průměrná celosvazová, je zapsán tučně.

Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2017:

Počet docházek:   1 002

Druh ryby           kusů                  váha (kg)            kg/ks            kg/ha revír               kg/ha

celosvazově

 Okoun                1          0,3         0,30       0,03         0,17
 Štika                4          2,5         0,63       0,22         0,41
 Pstruh obecný            406      204,7         0,50     18,12         7,63
 Pstruh duhový            298      150,2         0,50     13,29       21,45
 Lipan                8          2,9         0,36       0,26         0,58
 Siven            117        74,8         0,64       6,62         2,22
 Celkem            834      435,4

Docházek na 1 ha na revíru  89, celosvazově na 1 ha 117.

   Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Pstruhový revír Křetínka 1 P :

Na revíru bylo uskutečněno  pouze 27 docházek a uloveno 11 pstruhů obecných,  1 pstruh duhový,

2 siveni  a 2 okouni. Celkem 16 ks ryb o váze  4,7 kg. Výsledky na revíru jsou oproti roku 2016

horší, revír stále trpí  malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,

norek a j.). Doufejme že se  snad  do budoucna situace  zlepší aby revír byl opět atraktivním a hojně

navštěvovaným jakým byl v minulosti.

Dosažené úlovky na mimopstruhovém  revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2017:

Počet docházek:    3 316

Druh ryby                 kusů                váha (kg)              kg/ks            kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

Kapr                              586      1 488,0        2,54     316,60       99,53
Lín          57            21,0        0,37         4,46         1,02
Cejn velký        116            29,1        0,25         6,19         8,83
Okoun            1              0,7        0,70         0,15         0,34
Štika            9           21,1        2,34         4,49         3,22
Candát          10           21,7        2,17         4,62         3,22
Pstruh duhový            7             2,6        0,37         0,56         0,68
Amur          44         139,8        3,18       29,75         4,22
Karas stříbřitý            5             0,9        0,18         0,19         1,33
Tolstolobik            1           12,0      12,00         2,55         0,05
Ostatní druhy        288           23,4        0,08         4,98         2,12

Celkem                          1 292                         1762,7

Docházek na 1 ha na revíru  706, celosvazově na 1 ha 218.

Druh ryby u které je dosažena na revíru větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.


Násady do revírů 2016
Křetinka 1
Křetinka 1P
Svitava 5
Svitava 5A

ROK 2016

Dosažené úlovky na mimopstruhovém revíru Křetínka 1 (přehrada) v roce 2016:

Počet docházek:   21 907

Druh ryby                kusů                váha (kg)            kg/ks             kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

  Kapr       4 778      11 433,6          2,40      109,94        98,08
 Lín           50              32,0          0,64           0,31           0,85
 Cejn velký       3 519         2 713,0          0,77         26,09         10,35
 Tloušť               0           0,45
 Okoun          260              59,4          0,23           0,57           0,41
 Ostroretka              0           0,19
 Štika          167             346,0          2,07           3,33           2,77
 Candát          224             331,1          1,48           3,18           2,84
 Sumec               8             181,7        22,71           1,75           4,98
 Úhoř          154             103,1           0,67           0,99           0,40
 Pstruh obecný               1                 0,6           0,60           0,006           0,09
 Pstruh duhový               0           0,76
 Amur           203             722,4           3,56           6,95           4,52
 Bolen             31               58,3           1,88           0,56           0,54
 Tolstolobik               0           0,35
 Karas stříbřitý           123               30,9           0,25           0,30           1,33
 Jelec jesen               2                 0,6           0,30           0,006           0,08
 Mník               0           0,02
Ostatní druhy       2 921             128,1           0,04           1,23           2,04

Celkem                      12 444                      16 144,6

Docházek na 1 ha na revíru  211, celosvazově na 1 ha  223.

 Druh ryby u které je dosažena větší hektarová  výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.


Dosažené úlovky na mimopstruhovém  revíru Svitava 5 A (Koupaliště) v roce 2016:

Počet docházek:    4 242

Druh ryby                 kusů                váha (kg)              kg/ks            kg/ha revír           kg/ha

celosvazově

Kapr                              909      1 936,6        2,13     412,04       98,08
Lín            9              4,0        0,44         1,851         0,853
Cejn velký          96           32,1        0,33         6,83       10,35
Okoun          28             3,5        0,13         0,75         0,41
Štika            8           20,8        2,60         4,42         2,77
Candát          16           36,6        2,29         7,79         2,84
Pstruh duhový            1             0,4        0,40         0,085         0,76
Amur            6           25,8        4,30         5,49         4,52
Karas stříbřitý          21             2,6        1,12         0,55         1,33
Jelec jesen            0                 0,08
Ostatní druhy        288           23,4        0,08         4,98         2,04

Celkem                          1382                         2 086

Docházek na 1 ha na revíru  903, celosvazově na 1 ha 223.

Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná výtěžnost celosvazová je zapsán tučně, jedná se o všechny hlavní druhy ryb.


Dosažené úlovky na pstruhovém revíru Svitava 5 v roce 2016:

Počet docházek:   1 344

Druh ryby           kusů                  váha (kg)            kg/ks            kg/ha revír               kg/ha

celosvazově

  Kapr                3        11,6         3,87       1,03         6,14
 Ostroretka                0         1,10
 Pstruh obecný            524      220,6         0,42     19,53       11,54
 Pstruh duhový            420      235,1         0,56     20,81       22,92
 Lipan                0         0,39
 Siven            145         44,0         0,30       3,89         1,84
 Celkem         1 092       511,3

Docházek na 1 ha na revíru  119, celosvazově na 1 ha 124.

   Druh ryby u které je dosažena větší hektarová výtěžnost než průměrná celosvazová je zapsán tučně.

Pstruhový revír Křetínka 1 P :

Na revíru bylo uskutečněno  125 docházek a uloveno 53 pstruhů obecných,  1 pstruh duhový,

14 sivenů, 1 kapr a 2 okouni. Celkem 71 ks ryb o váze  31 kg. I když výsledky na revíru jsou oproti

roku 2015 o málo lepší, revír stále trpí  malým průtokem vody a působením predátorů (volavka,

norek a j.). Snad se do budoucna situace  zlepší a revír bude opět atraktivní jakým byl v minulosti.

  Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Mimopstruhová

 Kapr 2641 ks – 5426,1 kg
Lín 25ks – 8 ,7 kg
Cejn 1606ks – 1451,6 kg
Tloušť 4ks – 2,6 kg
Okoun 95ks – 17.5 kg
Parma 1ks – 3,8 kg
Štika 41ks – 102,2 kg
Candát 111ks – 177,2 kg
Sumec 8ks – 65,7 kg
Úhoř 45 ks –  30,7 kg
Pstruh Duh. 9ks – 2,1 kg
Amur 108 ks – 374,5 kg
Bolen 13 ks – 24,9 kg
Karas stř. 97 ks – 29,5, kg
Ostatní 1191 ks – 49,9 kg

Kusu celkem – 5995 ks
Kg celkem – 7767 kg
Docházek celkem – 11435

Sumář úlovků v roce 2016 za MRS PS LETOVICE
Pstruhová

Kapr            5ks –   16,4 kg
Pstruh ob.     216ks – 91,6 kg
Pstruh duh.   338ks – 192,3 kg
Siven            104ks – 33,8 kg

Kusů celkem                 – 663 ks
Kg celkem                    – 328,1 kg
Docházek celkem              – 892


Hospodaření Rok 2015