ceny a výdej povolenek

Informace členům pobočného spolku Letovice

1)
     Výše členského příspěvku činí 1.300,- CZK pro členy od 16ti let (bez výjimky); výše

udržovacího členského příspěvku činí 450,- CZK pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky; výše členského příspěvku pro mládež do 15ti let činí 200,- CZK.

V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ve výši 1.000,- CZK. Zápisné nehradí mládež do 15ti let.

2)
Ceny povolenek na rok 2022 pro členy MRS a ČRS:

Druh povolenkyMPMP republikováPP republiková
Roční950,-3.600,-1.000,-3.750,-
Poloviční500,-X500,-X
Měsíční650,-X650,-X
Týdenní400,-X400,-X
Denní150,-X150,-X
Mládež300,-X300,-X


3)
Výdej členských známek a povolenek na rok 2022 pro členy p.s. Letovice bude probíhat na Rybářském domečku na adrese Česká 28, 679 61 Letovice, v následujících termínech:  

leden10.17.24.31.
únor7.14.21.28.
březen14.28.  
duben11.25.  
květen23.   

Výdej členských známek a povolenek v měsících leden a únor v době od 15 do 18 hod, v měsících březen, duben a květen v době od 15 do16 hod.

Úhradu za členskou známku a povolenku lze provést pouze přímo na místě zaplacení formou hotovosti. Manipulační poplatek při výdeji členských známek a povolenek činí 30,- CZK.
Hostovské a krátkodobé povolenky se budou v roce 2022 od března také opětovně prodávat v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing Sport s.r.o. na adrese Česká 197/3 Letovice 67961.
 
4)
Pro vydání povolenek na rok 2022 je nutno:
Odevzdat do 15.1.2022 řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název.
Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
V případě, že jste v roce 2021 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „Nelovil“.

– Mít s sebou platný Rybářský lístek. Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

– Mít s sebou Členský průkaz MRS. Při výměně členského průkazu přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).

Výbor pobočného spolku Letovice přeje všem členům klidné a spokojené Vánoce a do nového roku 2022 především pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.