Členové Výboru

Výbor PS MRS Letovice:

Jméno a příjmení: Funkce: Telefon:
Ing. Radek Zemánek Předseda 603 564 294
Miroslav Novák Jednatel 731 552 459
Ing. Milan Raška Místopředseda 724 578 523
Josef Prudil Hospodář 776 113 522
Zdeněk Brablec Zástupce hospodáře 721 058 255
Ing. Iva Konůpková Ekonom 607 559 993
Alena Špiková Zástupce ekonoma 605 151 260
Jaroslav Chlup Brigádní referent 602 803 810
Lukáš Jeřábek Zástupce brigádního ref. 777 158 706
Martin Vykoukal IT správce 724 304 314
Petr Chladil Územní referent 722 441 618
Petr Včelař Propagační referent 739 658 702
Zdeněk Sperát Předseda KRK 606 645 469
Emanuel Tajovský Místopředseda KRK 702 621 347
Jiří Bohatec Člen KRK + skladník 606 468 123