Členové Výboru

Výbor PS MRS Letovice:

Jméno a příjmení: Funkce: Telefon:  
Miloš Dvořáček Předseda 731 025 150  
Miroslav Novák Jednatel 731 552 459  
Ing.Radek Zemánek Místopředseda 603 564 294  
Marcela Polčíková Pokladník  725 171 616  
Ing. Milan Raška Technický referent 724 578 523  
Petr Chladil Hospodář  722 441 618  
Josef Prudil Zástupce hospodáře 776 113 522  
Jaroslav Chlup Brigádní referent I. 602 803 810  
Petr Včelař  Brigádní referent II. 739 658 702  
Martin Vykoukal IT správce 724 304 314  
Emanuel Tajovský Skladník 702 621 347  
Stanislav Štěpán Zástupce rybářské stráže 734 633 446  
Michal Dvořáček  Propagační referent 776 320 208  
       
KRK      
Zdeněk Sperát Předseda KRK 606 645 469  
Jiří Sýkora Místopředseda KRK 728 382 325  
Zdeněk Brablec Člen KRK 721 057 255